เพลง My heart will go on (หัวใจของฉันจะยังคงอยู่)

Every night in my dreams

ทุกคืนในความฝันของฉัน
I see you. I feel you. 

ฉันเห็นคุณ  ฉันนึกถึงคุณ
That is how I know you go on.

นั่นหรืออย่างไร ที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าคุณยังอยู่

Far across the distance 

 ข้ามผ่านระยะความห่างไกล
And spaces between us  

และที่ว่างระหว่างเรา
You have come to show you go on. 

คุณทำให้เห็นว่าคุณยังอยู่

Near, far, wherever you are  

 ใกล้ , ไกล , ไม่ว่าที่ไหนก็ตามคุณจะยังอยู่
I believe that the heart does go on 

  ฉันเชื่อว่าความรักยังจะคงอยู่ต่อไป
Once more you open the door  

   เมื่อนานมานั้นคุณได้เปิดประตู
And you're here in my heart  

  และคุณก็เข้ามาในจิตใจของฉัน
And my heart will go on and on  

 และใจนั้นของฉันก็จะคงอยู่

Love can touch us one time 

  ความรักสัมผัสฉันในเวลาหนึ่ง
And last for a lifetime  

 และมันจะอยู่กับฉันตลอดไป
And never go till we're one  

 และจะไม่จากไปจนกว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

Love was when I loved you  

 รัก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันก็รักคุณ
One true time I hold to  

 ช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นจริง ฉันเชื่อว่าไปถึง
In my life we'll always go on  

  ในชีวิตของฉัน พวกเราจะยังคงอยู่เสมอ

Near, far, wherever you are 

  ใกล้ , ไกล , ไม่ว่าที่ไหนก็ตามคุณจะยังอยู่
I believe that the heart does go on  

 ฉันเชื่อว่าความรักจะยังคงอยู้ต่อไป
Once more you open the door 

  เมื่อนานมานั้นคุณได้เปิดประตู
And you're here in my heart 

  และคุณก็เข้ามาในจิตใจของฉัน
And my heart will go on and on 

  และใจนั้นของฉันก็จะยังคงอยู่ต่อไป

There is some love that will 

นั่นคือรัก
not go away  

 ที่ไม่ได้จากไปไหน

You're here, there's nothing I fear, 

  คุณอยู่ที่นี่ ที่นี่มันเลยไม่มีอะไรต้องกลัว
And I know that my heart will go on 

  และฉันรู้แล้วว่า ใจของฉันจะยังคงอยู่ต่อไป
We'll stay forever this way 

 พวกเราจะพักอยู่ตลอดไป อย่างนี้
You are safe in my heart  

 คุณจะปลอดภัยในใจของฉัน
And my heart will go on and on 

 และใจของฉันก็จะยังคงอยู่ และอยู่ต่อไป

                           ที่มาของเพลง my.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=272973

MV My heart will go on  จากเว็บhttp://media.photobucket.com/image/mv%20my%20heart%20will%20go%20on/blkjack/PDVD_001-3.jpg?o=1

<a href="http://media.photobucket.com/image/mv%20my%20heart%20will%20go%20on/blkjack/PDVD_001-3.jpg?o=1" target="_blank"><img src="http://i24.photobucket.com/albums/c48/blkjack/PDVD_001-3.jpg"></a>

edit @ 1 Aug 2008 09:19:29 by f-kung

edit @ 1 Aug 2008 09:36:11 by f-kung

Comment

Comment:

Tweet

เพลงนี้โดนครัฟผมถูกใจคนคนนี้.......ชอบบิ๊กแอสครัฟผใตดตามทุกอาราบัมเลยอะครัฟปายละครัฟบะบ๊าย

#3 By คนนี้ (58.9.123.166) on 2009-03-27 18:15

Palmmm..(^0^)

#2 By Nutty on 2008-08-01 08:57

มาเยี่ยมดูหน่อยว่ามีไรคืบหน้า